Blog

Archwium postów zamieszczonych w kategorii: Blog
lip
3

Czym jest system HACCP?

torba z zakupami spożywczymi

System HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), to opracowany w latach 60. XX wieku przez NASA i Pillsbury Company, model zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Został stworzony pierwotnie w celu zapewnienia jakości żywności dla astronautów…

lut
1

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek w zakładzie pracy?

mężczyzna który wywrócił się w trakcie pracy w magazynie

Każdy pracownik działającej na terytorium Polski firmy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prawo to gwarantuje Konstytucja, natomiast szczegóły zawarte są w Kodeksie Pracy. Obowiązek przeprowadzenia wstępnych i okresowych szkoleń BHP dla każdego z pracowników spoczywa na pracodawcy, natomiast nie jest…

wrz
6

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP pracowników?

pracownicy na szkoleniu bhp

Aby pracownicy mogli w bezpieczny sposób wykonywać powierzone im zadania, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Można je podzielić na dwie grupy: szkolenia wstępne oraz szkolenia…

kw.
25

Jak postępować w przypadku zagrożenia pożarowego w firmie?

znak ewakuacyjny

W praktyce zagrożenie pożarowe występuje niezależnie od typu prowadzonej działalności. Istnieją jednak metody, aby takie ryzyko zminimalizować. Jakie dokładnie oraz jak należy w takiej sytuacji postępować? Serdecznie zachęcamy do lektury.

lis
5

Czy osoby pracujące zdalnie muszą przechodzić szkolenie BHP?

praca zdalna

O pracy zdalnej zwłaszcza w okresie pandemii mówi się coraz częściej. Powoli staje się to takim samym sposobem wykonywania pracy, jak standardowa forma wykonywania obowiązków wynikający z podpisanej z pracodawcą umowy. Wielu z nich zastanawia się jednak, jak podejść do kwestii szkoleń BHP,…

cze
12

BHP w małej firmie – najważniejsze obowiązki pracodawcy

bhp w firmie

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy zatrudnia jedną, czy pięćdziesiąt osób, ma obowiązek zapoznać swoich pracowników z zasadami BHP. Ich znajomość pomaga zorganizować środowisko pracy, a także, co najważniejsze, zminimalizować ryzyko występowania wypadków. Każda osoba podejmująca się pracy w danym miejscu, powinna być…

sty
6

Rola i znaczenie właściwego oświetlenia na stanowisku pracy

Oświetlenie stanowiska pracy

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków. Rolą doboru właściwego oświetlenia jest także zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania wykonywanej pracy na narząd wzroku oraz ogólne samopoczucie.

sty
4

Koronawirus w kontekście oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Każdy z nas, narażony jest, w pewnym stopniu, na ryzyko związane z wykonywaną pracą. W niektórych przypadkach jest ono większe, ze względu na specyfikę branży, w innych zdecydowanie mniejsze, jednak obecnie musimy się mierzyć z nowym i dotąd nieznanym wrogiem pod postacią koronawirusa.