Każdy z nas, narażony jest, w pewnym stopniu, na ryzyko związane z wykonywaną pracą. W niektórych przypadkach jest ono większe, ze względu na specyfikę branży, w innych zdecydowanie mniejsze, jednak obecnie musimy się mierzyć z nowym i dotąd nieznanym wrogiem pod postacią koronawirusa.

W celu oszacowania związanego z zakażeniem ryzyka zwodowanego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia fachowców. Wyjaśniamy, czym jest ocena ryzyka zawodowego.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Wykonywanie obowiązków służbowych może wiązać się z pewny ryzykiem wystąpienia uszczerbku na zdrowiu np. w wyniku wypadku lub rozwoju typowych chorób zawodowych, do których prowadzi praca w warunkach potencjalne szkodliwych. Szacowanie ryzyka zawodowego ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla zdrowia pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą. W kontekście pandemii nowego koronawirusa ocena ryzyka zawodowego dotyczy każdego stanowiska pracy bez względu na jego lokalizację i uwzględnia:

  • źródło zagrożenia,
  • możliwe skutki związane z zagrożeniem,
  • drogę zakażenia,
  • środki możliwe do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem – kto może jej dokonać?

Osobą odpowiedzialną za dokonywanie oceny ryzyka w każdym przypadku jest pracodawca i nie ma tutaj znaczenia, czego ona dotyczy. W kwestiach związanych z ryzykiem zawodowym w kontekście SARS-COV-2 i powodowanej przez wirusa choroby COVID-19 ocenę ryzyka zakażenia mogą przeprowadzić zarówno osoby z wnętrza organizacji (pracodawca, zespoły pracowników), jak i osoby spoza firmy. Warto niezbędne formalności powierzyć ekspertom, którzy oferują usługi BHP dla firm, bo pozwala to uniknąć błędów oraz znacząco usprawnia dopełnienie niezbędnych formalności. Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla pracodawców z każdej branży. Oferujemy pełną dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy w Państwa przedsiębiorstwie oraz inne, kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pokrewnych dziedzin.

Ocena ryzyka zawodowego