Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń BHP w pełnym zakresie, zarówno wstępnych, odbywających się przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska, jak i okresowych, mających na celu ugruntowanie i odświeżenie wiadomości. Oferujemy warsztaty dla pracodawców i osób kierujących zespołem oraz dla kadr administracyjno-biurowych, fizycznych i zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych. Szkolimy również załogi firm, działające w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizujemy kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli takiej, którą mogą zapewnić świadkowie zdarzenia, zanim pojawi się ekipa pogotowia. Szkolenia te na życzenie kontrahenta przeprowadza ratownik medyczny z dużym doświadczeniu zawodowym. W gestii klienta pozostawiamy wybór formy i długości szkolenia. Ratownik medyczny dostosowuje program do wieku uczestników, co jest wielką zaletą przy organizacji szkoleń dla dzieci. W trakcie szkolenia wykorzystywane są pomoce takie jak fantom, co podnosi ich atrakcyjność i przede wszystkim daje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

Nasi specjaliści prowadzają również szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ich celem jest wypracowanie ścieżki postępowania na wypadek pożaru w miejscu pracy. Przygotowane przez nas instrukcje zawierają informacje o sposobach lokalizowania zagrożeń pożarowych w miejscu pracy, zadaniach i obowiązkach pracowników i pracodawców w zakresie zapobiegania powstaniu pożaru oraz w wypadku powstania pożaru, a także zasady i sposoby użycia sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzania ewakuacji.

Dlaczego warto zdecydować się na nasze szkolenia BHP?

W trakcie naszych szkoleń dbamy o to, aby przekazywać wiadomości w sposób przystępny dla słuchaczy. W celu ich uatrakcyjnienia posługujemy się konkretnymi przykładami, które mają zobrazować przedstawiane zagadnienia i ułatwić zapamiętanie prezentowanych treści. Szkolenia wstępne i okresowe BHP w formie stacjonarnej realizujemy w miejscu wyznaczonym przez kontrahenta. Przewidzieliśmy również możliwość ich odbycia w formie samokształcenia kierowanego, która pozwala uczestnikom na samodzielne zapoznanie się z opracowanymi materiałami bez konieczności osobistego uczestnictwa w szkoleniu. Przeszkolenie pracowników w tym trybie nie dezorganizuje czasu pracy i obowiązków służbowych, a co za tym idzie, nie generuje kosztów związanych ze szkoleniem stacjonarnym.

  •  

Przycisk TEST BHP służy do wypełnienia testu wiedzy po zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi.