Aby pracownicy mogli w bezpieczny sposób wykonywać powierzone im zadania, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Można je podzielić na dwie grupy: szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe.

Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP poprzedza rozpoczęcie pracy i obejmuje instruktaż ogólny, a także stanowiskowy. Część ogólna musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego pracownika służby BHP, który zapoznaje nowych pracowników z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, regulaminem pracy obowiązującym u danego pracodawcy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż stanowiskowy realizowany jest z kolei przez osobę, która na co dzień nadzoruje pracowników podczas wykonywania obowiązków i dotyczy zasad bezpieczeństwa bezpośrednio związanych z danym stanowiskiem.

Kiedy należy wykonywać szkolenia okresowe?

Sposobem na odświeżenie wiadomości jest przeprowadzenie szkoleń okresowych, którym podlegają zarówno pracodawcy, jak i kierownicy oraz pracownicy każdego działu. Pierwsze okresowe szkolenie BHP w zależności od zajmowanego stanowiska powinno być wykonane do 6 lub do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Pracownicy stanowisk roboczych, które wiążą się ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa, są zobowiązani do uczestniczenia w instruktażu co rok. Raz na 3 lata organizowane jest szkolenie dla tych robotników, których warunki pracy nie są aż tak niebezpieczne. Co 5 lat powinni szkolić się kierownicy, inżynierowie, projektanci, technolodzy i organizatorzy produkcji, a także pracownicy służby BHP. Z kolei osoby wykonujące prace administracyjno-biurowe zobowiązane są do powtarzania kursu co 6 lat.