O pracy zdalnej zwłaszcza w okresie pandemii mówi się coraz częściej. Powoli staje się to takim samym sposobem wykonywania pracy, jak standardowa forma wykonywania obowiązków wynikający z podpisanej z pracodawcą umowy. Wielu z nich zastanawia się jednak, jak podejść do kwestii szkoleń BHP, które przecież w prawie pracy są obowiązkowe i bez ich przeprowadzenia pracownik nie ma prawa przepracować ani jednej godziny. Dziś właśnie temu zagadnieniu poświęcimy nasz wpis. Jak przeprowadzić szkolenie BHP w pracy zdalnej?

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe również przy zdalnym zatrudnieniu?

Praca zdalna w żaden sposób nie zwalnia pracodawcy z konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP. Choć na dzień dzisiejszy w prawie pracy nie ma konkretnych przepisów odnoszących się do tego zagadnienia, pracownik przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków musi przejść standardową ścieżkę zatrudniania. Chodzi tu w szczególności o badania lekarskie, szkolenie wstępne BHP, następnie okresowe BHP oraz szkolenia z ochrony danych osobowych.

W jaki sposób przeprowadzić szkolenie BHP przy pracy zdalnej?

Zważywszy na formę zatrudnienia pracownika, szkolenie wstępne BHP może odbyć się w formie zdalnej, ale z wyłączeniem instruktażu stanowisk owego, który w przypadku robotników i osób narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych, czy też niebezpiecznych musi mieć miejsce stacjonarnie.

W formie szkolenia zdalnego mogą odbywać się również szkolenia okresowe BHP pracodawców i osób zajmujących stanowiska kierownicze, pracowników inżynieryjno-technicznych, a także administracyjno-biurowych i pozostałych.

Tak więc, jak widać istnieje pewna zależność kiedy można przeprowadzić szkolenie BHP zdalnie, a kiedy wymaga ono zwykłej formy. W przypadku szkoleń okresowych BHP ustawodawca dopuszcza formę zdalną. Nie można zapominać bowiem że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Bez szkolenia nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.