W praktyce zagrożenie pożarowe występuje niezależnie od typu prowadzonej działalności. Istnieją jednak metody, aby takie ryzyko zminimalizować. Jakie dokładnie oraz jak należy w takiej sytuacji postępować? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Jakie są najważniejsze zasady ochrony przeciwpożarowej?

W obiektach użyteczności publicznej oraz firmach muszą znajdować się dokumenty takie jak Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, które wskazują, w jaki sposób postępować w takiej sytuacji. Trzeba jednak zapoznać się z nimi wcześniej, aby w sytuacji zagrożenia móc działać jak najszybciej, zyskując tym samym każdą cenną sekundę.

Główne zasady, o których trzeba pamiętać w przypadku zagrożenia pożarowego to:

  • zachowanie spokoju,
  • zaalarmowanie o niebezpieczeństwie pozostałych pracowników okrzykiem „PALI SIĘ”,
  • poruszanie się w pozycji schylonej oraz blisko ścian, gdyż dym unosi się w pomieszczeniu wyżej,
  • natychmiastowe ewakuowanie się z budynku, bez zabierania rzeczy osobistych (należy szukać znaków sygnalizujących o drogach ewakuacyjnych),
  • zadzwonienie na Straż Pożarną (numer telefonu to 998),
  • niepowracanie do zagrożonego pożarem budynku, chyba że po rozpoznaniu pozwolą na to odpowiednie służby.

Zasady te są liczne, jednak pracownicy poznają je podczas szkoleń, których obowiązek organizowania spoczywa na pracodawcy. Koniecznie trzeba więc brać w nich czynny udział, aby w sytuacji realnego zagrożenia znać kroki postępowania, włącznie z tym, jak prawidłowo używać gaśnic znajdujących się na terenie zakładu pracy.

Czego jeszcze nie należy robić?

W przypadku zagrożenia pożarowego w firmie trzeba bezwzględnie unikać wind, a także skierować się do miejsca, w którym przeprowadzana jest zbiórka. Wszystko po to, aby możliwe było dokładne sprawdzenie, czy którykolwiek z pracowników nie pozostał na terenie budynku oraz jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak widać postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem jest ustrukturyzowane i trzeba bardzo skrupulatnie stosować się do tego typu zasad.