Każdy pracownik działającej na terytorium Polski firmy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prawo to gwarantuje Konstytucja, natomiast szczegóły zawarte są w Kodeksie Pracy. Obowiązek przeprowadzenia wstępnych i okresowych szkoleń BHP dla każdego z pracowników spoczywa na pracodawcy, natomiast nie jest on jednoznacznie i w każdym przypadku odpowiedzialny za zdarzenie, w wyniku którego pracownik ponosi uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Kto jeszcze może być winny?

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczne warunki pracy?

Pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w innym wypadku mogą być zastosowane wobec niego przepisy Kodeksu Karnego. W praktyce jednak dane przedsiębiorstwo może zatrudniać osobę, której funkcją będzie sprawowanie kontroli w zakresie zasad BHP. W razie wypadku ona również może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Inną osobą upoważnioną do nadzorowania pracy jest kierownik. On także, z racji zajmowanego stanowiska, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wypadkach przy pracy i BHP w Lubinie, skontaktuj się z nami. Podpowiemy, w jaki sposób uniknąć niebezpiecznych zdarzeń w zakładzie pracy, a także pomożemy przeprowadzić procedurę powypadkową.

Na czym polega odpowiedzialność za wypadek?

Pracodawca, a często także kierownik, w razie wypadku ponoszą winę za niedopełnienie swoich obowiązków w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Zdarzenie może być związane z nieprawidłowym działaniem, na przykład oddaniem do użycia maszyn i pojazdów bez przeglądu technicznego. Może również wynikać z zaniechania, czyli niewykonania określonych czynności, między innymi braku nadzoru nad pracownikami lub niezastosowania określonych zabezpieczeń.