Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem szkoleń z zakresu BHP. Koszt usługi uzależniony jest od takich czynników jak ilość personelu szkolącego i szkolonego, czy miejsce organizacji szkolenia (odległość od naszej siedziby i czas dojazdu) etc. W przypadku długotrwałej współpracy udzielamy rabatów i dopuszczamy możliwość negocjacji kosztów zawartych w cenniku.

Wycena poszczególnych usług

cennik

USŁUG I SZKOLENIA BHP – DANTE BHP

CENA USŁUGI
 1
  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM Z ZAKRESU BHP I PPOŻ.

  Cena jest ustalana na podstawie wielu zmiennych takich jak m.in. liczba pracowników, odległość dojazdu,   rotacja  pracowników w skrócie od zasobu pracy jaki musi wykonać pracownik do rzetelnej obsługi firmy.

od
100 zł
2

   SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Cena jest uzależniona od ilości osób szkolonych w trakcie jednego szkolenia obejmującego instruktaż ogólny dla pracowników, stażystów czy praktykantów, a także od odległości miejsca szkolenia z siedziby firmy Dante-BHP.

od
30 zł
do
6
0 zł
3

  SZKOLENIA OKRESOWE BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC:

  • szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami – ( ważność szkoleń 5 lat ) – cena od 80 do 150 zł
  • szkolenie dla pracowników biurowych i innych –  ( ważność szkoleń 6 lat ) – cena od 50 zł
  • szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ( ważność szkoleń 3 lata ) – cena od 40 zł
  • szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych ( ważność szkoleń 5 lat ) – cena od 50 zł
  • szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( ważność szkoleń 5 lat ) – cena od 500 zł
  • szkolenie dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących te zadania ( ważność szkoleń 5 lat ) – cena od 150 zł
  • szkolenie z zagadnień ochrony przeciwpożarowej – cena od 100 zł
  • szkolenie z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – cena od 50 zł
    PRZY DUŻYCH GRUPACH OSÓB SZKOLONYCH LUB FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO STOSUJEMY RABATY.
4

  OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

w zależności od stopnia złożoności wykonania oceny ryzyka

od
80 zł
 5
  DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

w zależności od ciężkości wypadku i możliwości ustalenia faktów potrzebnych do skonstruowania poprawnej dokumentacji powypadkowej.

od
150 zł
 6
  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKÓW
od
700 zł
 7

  POMIARY OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY
  w zależności od ilości badanych miejsc pracy, dostępu oraz odległości dojazdu z siedziby firmy, do wszystkich pomiarów w cenie wliczona jest dokumentacja z przeprowadzonych pomiarów legalizowanym miernikiem.

od
25 zł
do
80 zł

Na wszystkie nasze usługi wystawiamy faktury w wersji papierowej lub elektronicznej w zależności od kontrahenta .