Dla firm prowadzących działalność związaną z produkcją i dystrybucją żywności oferujemy szkolenia HACCP GHP/GMP dotyczące wdrażania i funkcjonowania systemu. HACCP to akronim od słów „hazard analisys and critical control points”, co oznacza analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. System ten został stworzony w celu identyfikowania potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia żywności oraz utrzymania odpowiednich standardów higienicznych na każdym etapie produkcji. Pomaga on w określeniu ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz metod ich unikania, eliminowania i korygowania.

Aby wdrożyć system HACCP w firmie, konieczna jest także implementacja Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). GPH obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach jej produkcji. System ten obliguje pracowników zakładów spożywczych do przestrzegania restrykcyjnych przepisów sanitarnych i reguluje wskazania dotyczące prawidłowej obróbki cieplnej, schładzania, magazynowania i transportowania jedzenia. GMP obejmuje zaś procedury, których zastosowanie ma pomóc w produkcji wyłącznie wysokiej jakości towarów o powtarzalnych cechach (np. stała zawartość pewnych elementów). Zasady GMP stosuje się nie tylko w przemyśle spożywczym, ale też w innych branżach, w tym kosmetycznej i farmaceutycznej.

Jak działa system HACCP?

Wdrożenie systemu HACCP zakłada m.in. powołanie Krytycznych Punktów Kontroli, czyli miejsc, procesów lub etapów, w których należy zastosować środki prewencyjne lub kontrolne, żeby wyeliminować zagrożenia lub zminimalizować ryzyko do dopuszczalnego poziomu. Punkty te stoją na straży bieżącej kontroli produkcji i zapobiegają wprowadzaniu na rynek wadliwych produktów. Wdrożenie system HACCP przynosi w efekcie liczne korzyści, zarówno dla konsumentów, jak i dla firm z branży spożywczej. Dzięki niemu osoby nabywające żywność zyskują pewność, że jest ona bezpieczna i wyprodukowana zgodnie z normami, natomiast producenci budują zaufanie klientów do swojej marki.