Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na konkretnych stanowiskach. Identyfikujemy potencjalne zagrożenia, które mogą się pojawić w trakcie pełnienia obowiązków służbowych oraz ich ewentualne skutki w postaci prawdopodobieństwa wystąpienia urazu albo choroby. Opracowywane przez nas dokumenty pomagają pracodawcom w zapewnieniu podwładnym warunków, dzięki którym mogą oni wykonywać pracę efektywnie, a zarazem w pełni bezpiecznie.

Przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego zwracamy uwagę na to, czy w danym przedsiębiorstwie występują takie niebezpieczne czynniki jak: wysokie stężenie pyłu i hałasu, nierówne lub śliskie powierzchnie, ostre krawędzie, wysokie ciśnienie, promieniowanie, substancje chemiczne, czy bezpośrednia styczność z prądem elektrycznym. Uwzględniamy także szczególne potrzeby pracowników, zwłaszcza kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, niepełnoletnich czy wykonujących obowiązki poza siedzibą firmy.

Nasze działania zawsze rozpoczynamy od identyfikacji i oceny najpoważniejszych zagrożeń, które mogą wystąpić z największym prawdopodobieństwem. W przypadku stwierdzenia dużego ryzyka zawodowego pomagamy w opracowaniu działań interwencyjnych, których celem jest eliminacja lub zmniejszenie niebezpieczeństwa do akceptowalnego poziomu. Po przeprowadzeniu procedury opisujemy wyniki oraz zalecane środki profilaktyczne. Sporządzamy dokumentację adekwatną do stanowisk, jakie istnieją w Państwa firmie. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany warunków pracy w zakładzie związanych z zakupem nowych maszyn lub wdrożeniem innych technologii, konieczne jest ponowne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego.