Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków. Rolą doboru właściwego oświetlenia jest także zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania wykonywanej pracy na narząd wzroku oraz ogólne samopoczucie.

Dowiedz się więcej na temat znaczenia oświetlenia stanowiska pracy.

Jaka jest rola oświetlenia na stanowisku pracy?

Wykonywana praca powinna być nie tylko bezpieczna, ale także komfortowa. Z tego względu na pracodawcy ciąży obowiązek właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie ze specyfiką wykonywanych obowiązków zawodowych. Inne wymogi BHP dotyczą różnych stanowisk pracy. Zawsze dobór punktów świetlnych i natężenia światła uwzględnia podstawowe funkcje oświetlenia, do których oprócz bezpieczeństwa i komfortu wykonywania zadań wzrokowych zaliczamy także prawidłowe kreowanie otoczenia świetlnego.

Jakie znaczenie ma właściwe oświetlenie na stanowisku pracy?

Oświetlenie stanowiska pracy bezpośrednio przekłada się na efektywność wykonywanych obowiązków zawodowych. Prawidłowo oświetlone stanowisko pracy pozwala na zwiększenie jej wydajności poprzez wpływ na łatwość wykonywania zadań wzrokowych i zapewnienie pracownikom bezpiecznych oraz optymalnych warunków oświetleniowych. Praca w odpowiednio oświetlonym pomieszczeniu zmniejsza też ryzyko związane z pogorszeniem się stanu zdrowia pracowników oraz zabezpiecza przed niektórymi chorobami zawodowymi. Oświetlenie w zakładach pracy dzielimy na ogólne, miejscowe oraz złożone, a jego dobór zależy od charakteru wykonywanej pracy i wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku.

Jakie wymogi BHP dotyczą oświetlenia na stanowisku pracy?

Stanowisko pracy powinno zostać oświetlone w sposób równomierny. Dotyczy to zarówno pola zadania, czyli miejsca, w którym wykonywana jest praca, jak i pola jego bezpośredniego otoczenia, które znajduje się w zasięgu wzroku. Oferujemy profesjonalne usługi BHP, które uwzględniają m.in. wykonywanie pomiarów oświetlenia w miejscu pracy oraz okresowe przeglądy stanu BHP i sporządzanie dokumentacji do okresowego pomiaru oświetlenia.

Oświetlenie stanowiska pracy