Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy zatrudnia jedną, czy pięćdziesiąt osób, ma obowiązek zapoznać swoich pracowników z zasadami BHP. Ich znajomość pomaga zorganizować środowisko pracy, a także, co najważniejsze, zminimalizować ryzyko występowania wypadków. Każda osoba podejmująca się pracy w danym miejscu, powinna być świadoma zagrożeń płynących z tytułu wykonywania swoich obowiązków. O czym więc warto pamiętać, prowadząc małą firmę?

BHP – co musi wiedzieć pracodawca, prowadząc małą firmę?

Jeśli chodzi o BHP, to każda firma musi stosować się do tych samych powszechnie znanych zasad. Przede wszystkim pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, tworząc dla nich stanowiska. Dotyczy to również zawodów, narażonych na duże ryzyko. Jeżeli nie można usunąć przeszkód, to trzeba je maksymalnie zminimalizować. Osoba, do której należy przedsiębiorstwo, jest zobowiązana do pilnowania tego, czy pracownicy przestrzegają  nakazów, zarządzeń, a także decyzji wydawanych przez organy nadzoru. Oczywiście pracodawca musi umożliwić przestrzeganie zasad. Niezbędne jest również dostosowywanie się do zaleceń społecznego inspektora pracy.

Kolejnym niezbędnym elementem, o którym powinien pamiętać przedsiębiorca to organizowanie szkoleń BHP.  Do pracy nie może być dopuszczona osoba, nieznająca zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobrze także, jeśli osoby zatrudnione przejdą przez kurs pierwszej pomocy. Według prawa w firmie choć jedna osoba musi być upoważniona do udzielania pomocy oraz umieć działać na wypadek zaistnienia pożaru. Jest to szczególnie istotne w grupach dużego ryzyka zawodowego. Nie mniej ważne są kwestie związane z przeprowadzeniem wstępnych, okresowych, a także kontrolnych badań lekarskich, ponieważ poświadczają one zdolność do wykonywania danych obowiązków. To również informacja o stanie zdrowia. Znajomość wszystkich zasad BHP i wdrażanie ich w życie mogą być nieco kłopotliwe, dlatego warto powierzyć to zadanie sprawdzonej firmie z zewnątrz.