Po zapoznaniu z materiałami dydaktycznymi z szkolenia okresowego BHP, proszę o rozwiązanie poniższego testu BHP.

Firma
Imię
Nazwisko
Stanowisko
1
Kto jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie?
2
Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP?
3
Kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
4
Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
5
Oparzenia substancjami żrącymi to:
6
Aby uznać zdarzenie wypadkowe za wypadek przy pracy musi być wywołane:
7
Jaki maksymalny ciężar może przenosić kobieta w transporcie ręcznym podczas pracy stałej ?
8
Kto podlega kontrolnym badaniom lekarskim?
9
Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem prądu elektrycznego stosuje się:
10
Podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej samemu należy stosować sztuczne oddychanie i masaż serca w następującej proporcji: