szkoleniappoz2Na usługi firmy Dante-BHP w zakresie ochrona przeciwpożarowa składają się:

  • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrona przeciwpożarowa,
  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • Audyt wyposażenia obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż. i ewakuacji oraz w podręczny sprzęt gaśniczy.