Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników powinny być priorytetem na każdym stanowisku pracy w każdej firmie. Jak zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy? Na to pytanie mają odpowiedź specjaliści od BHP Głogów, którzy oferują profesjonalne usługi oraz szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Usługi BHP 

Usługi z zakresu BHP mogą być różne. Jedną z nich, ale bardzo istotną dla zachowania zdrowia pracowników są pomiary oświetlenia. Badania wykazują stan natężenia światła, jakie jest w poszczególnych pomieszczeniach, a także na konkretnych stanowiskach pracy. Właściwe oświetlenie jest bardzo ważne dla dobrego samopoczucia, ma wpływ na ograniczenie zmęczenia wzroku, a także wpływa na komfort pracy i jej wydajność. Usługi – ochrona ppoż Każda firma i miejsce pracy powinno być zaopatrzone w środki ochrony przeciwpożarowej. Jakie? BHP Głogów usługi ma na to pytanie odpowiedź, która padnie podczas szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W zakresie usług znajduje się również opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także niezbędny audyt dotyczący ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (instrukcje, sprzęt gaśniczy, oznakowanie bezpieczeństwa ppoż, wybór dróg ewakuacji itp.).

Ryzyko zawodowe

Niemal każde stanowisko pracy niesie ze sobą niebezpieczeństwo wypadku przy pracy. Bardzo ważna w tej sytuacji jest ocena stopnia ryzyka zawodowego, jak również przeprowadzenie audytu w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. A, gdy dojdzie już do wypadku przy pracy, warto skorzystać z profesjonalnych usług BHP Głogów w prowadzeniu postępowań powypadkowych. W każdej firmie, zgodnie z prawem powinna być też opracowana profesjonalna instrukcja oraz procedury dotyczące zasad BHP.

Szkolenia pracowników i pracodawców

BHP Głogów szkolenia to usługi, które obejmują szkolenia wstępne i okresowe z BHP. Ze szkoleń mają obowiązek korzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, stażyści, praktykanci oraz osoby pracujące na zlecenie i umowę o dzieło. Bardzo ważne są również szkolenia prowadzone przez profesjonalistów i praktyków z takich dziedzin jak: ochrona przeciwpożarowa oraz udzielania pierwszej pomocy. Samokształcenie i niezbędne usługi BHP są bardzo istotne. Nie tylko bowiem wychodzą na przeciw obowiązującemu w Polsce prawu, ale również w praktyce podnoszą komfort oraz wydajność pracy poprzez wzrost świadomości istniejących zagrożeń i możliwościom przeciwdziałania im.