Firma przeprowadza badania natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych oraz we wszystkich miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia.

Pomiary oświetlenia mają za zadanie ocenić stan natężenia światła w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Właściwe oświetlenie wpływa zarówno na dobre samopoczucie jak i na ograniczenie zmęczenia wzroku podczas wykonywania pracy. Jest to jeden z najbardziej istotnych elementów wpływających na komfort pracy, wydajność i bezpieczeństwo.

Pomiary oświetlenia powinno się przeprowadzać:

  • zawsze po wykonaniu nowej instalacji,
  • zawsze przy reorganizacji stanowiska pracy, kiedy istnieją wątpliwości czy zachowane jest odpowiednie oświetlenie
  • okresowo co 5 lat
  • w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.

Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierza, który został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar, i posiada aktualne świadectwo wzorcowania, co jest potwierdzone kopią świadectwa dołączoną do każdego protokołu z badań.