Firma oferuje usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla wszystkich grup zawodowych
  • potwierdzenie formalne czyli dokumentacja BHP
  • ocena ryzyka zawodowego
  • audytowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • prowadzanie postępowań powypadkowych
  • opracowywanie instrukcji oraz procedur z zakresu BHP
  • dokonywanie ocen ergonomii stanowisk pracy